Jordemoder samtale

Der kan være flere grunde til at have behov for en jordemodersamtale. Du mangler måske at snakke med en jordemoder før, du er blevet tilbudt en samtale ved en jordemoder fra dit fødested, eller føler der går for lang tid imellem de samtaler du får i offentlig regi.

Med en jordemodersamtale får du god tid til at snakke om de emner, der fylder i din graviditet. Samtalen kan foregå hele graviditeten eller efter fødslen og er ikke afgrænset til en bestemt periode. Tiden er din og tilrettelægges efter dit behov.

Alle samtaler kan foregå med eller uden din partner. Din partner er selvfølgelig også velkommen til at booke en samtale alene. Din baby er selvfølgelig velkommen til efterfødselssamtalen, men mærk efter, om det vil give dig den samtale du har brug for.

Typer af jordemodersamtaler

Graviditetssamtale

En samtale på hvilket som helst tidspunkt i din graviditet, hvor du har behov for at snakke med en jordemoder om det der fylder i din graviditet generelt eller støtte og vejledning, til at kunne rumme de udfordringer en graviditet kunne føre med sig. Det kan også være at du har et ønske om mere bevægelse eller træning i din graviditet og ønsker vejledning til dette. Det kan også være en samtale om dine tanker om moderskabet, nervøsitet/frygt for fødslen eller noget helt andet. Tiden er din og tilrettelægges efter dit behov.

Jordemodersamtalen starter ud med en jordemoderundersøgelse, som består af en udvendig undersøgelse af maven, hvor jeg vurderer barnets størrelse, hvordan barnet ligger i maven og lytter hjertelyd (efter 24+0) og herefter en samtale om graviditeten og det du har brug for at snakke om.

Fødselssamtale

En samtale som kan hjælpe dig med at undersøge, hvad der er vigtig for dig under fødslen af dit barn. Den kommende fødsel kan fylde meget i dine tanker, som bekymring eller frygt for at miste kontrollen eller at din partner mangler redskaber til bedst at kunne støtte dig under fødslen. Med samtalen kan du få sat ord på dine ønsker og forventninger til fødslen og få startet samtalen med din partner, så din partner har mulighed for at kunne støtte dig bedst muligt ved at kunne italesætte jeres ønsker over for den jordemoder, der kommer til at hjælpe dig igennem dit fødselsforløb.

Sammen kan vi skrive nogle punkter ned, som er vigtige for jer under fødslen, men det er vigtigt i ikke ser punkterne som krav. Fødsler er uforudsigelige, og dine ønsker ændrer sig måske undervejs eller at der opstår en situation, hvor det ikke kan lade sig gøre at opfylde dem. Udvikler fødslen sig anderledes, end du havde håbet på, kan det være en fordel at have gjort sig nogle tanker om, hvad der vigtig for dig og i situationen vil I sammen med jordemoderen finde løsninger, som fordre til en god oplevelse alligevel.

Samtalen er med til at forberede dig/jer til fødslen, men punkterne kan også være en hjælp til jordemoderen til at få et indblik i, hvad i har taget stilling til.

Efterfødselssamtale

En samtale om det, der fylder hos dig efter fødslen og mulighed for at snakke dit graviditets- og fødselsforløb igennem.

Fødsler er forskellige og de forløber i mange tilfælde ikke, som man havde forventet eller håbet på. Heldigvis ender det for mange med at være en smuk oplevelse alligevel, mens det for andre kan blive forbundet med sorg, smerte og måske en traumatisk oplevelse. En fødsel kan vække mange følelser og måske endda nogle gamle sår fra din barndom, ungdom eller voksenliv. Uanset hvilken oplevelse du sidder tilbage med efterfølgende, kan det være rart, at få talt om fødslen efterfølgende.

Fylder din fødselsoplevelse meget, kan den påvirke både etablering af amning, tilknytningen til din baby, din kropsopfattelse, din mentale sundhed, dit parforhold og en eventuel fremtidig graviditet, hvor oplevelsen kan udvikle sig til fødselsangst.

Det kan være forskelligt, hvornår det er bedst at tale fødslen igennem. Ved en kompliceret fødsel, hvor der skete mange uforudsete ting, som har været helt uden for din kontrol, kan det være rart at få snakket fødslen igennem relativt hurtigt efter fødslen. Hvor ved en ukompliceret fødsel, kan de være en god ide at vente lidt til oplevelsen har bundfældet sig. Du er altid velkommen til en efterfødselssamtale uanset om du fødte i går eller flere år siden. Samtalen kan tage udgangspunkt i din fødselshistorie eller vi kan tage udgangspunkt i journalen fra fødslen.

Det kan også være du sidder med følelsen af at være snublet ind i dit moderskab og det kan være svært at finde fodfæste, når det måske ikke ser ud, som du havde håbet på eller forventet. De fleste mødre vil opleve en eller anden form for reaktion på moderskabet, da du i den nye rolle står over for nye krav, som til tider er svære at leve op til. Jeg holder gerne rum for dig med nærvær og tid til at få snakket om alt det, der fylder.